Language

Odredbe i uvjeti

Opće odredbe i uvjeti

OPĆI UVJETI

I. O nama

Ovim se Općim uvjetima upotrebe internetske usluge rezervacije prijevoznih karata utvrđuju uvjeti u skladu s kojima pružatelj internetske platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, ustrojeno prema zakonima Republike Slovenije sa sjedištem na adresi Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (dalje u tekstu: Nomago), pruža usluge svojim korisnicima (dalje u tekstu: Korisnik) na svojim mrežnim stranicama https://intercity.nomago.eu/ (dalje u tekstu: mrežne stranice) ili u mobilnoj aplikaciji NomagoIntercityAPP (dalje u tekstu: aplikacija). Nomago pruža samo internetsku platformu za pronalazak, usporedbu i kupnju usluga prijevoza različitih prijevoznika (dalje u tekstu: Prijevoznik) koji nude usluge prijevoza. Stoga je ugovor o prodaji usluga na mrežnim stranicama / u aplikaciji u strogom smislu dvostrani ugovor između Korisnika i prijevoznika koji je naveden na mrežnim stranicama / u aplikaciji i na karti.

Ovi se uvjeti odnose isključivo na internetsku uslugu rezervacije prijevoznih karata – pretraga, usporedba cijena, razne mogućnosti prijevoza, rezervacija. Stalno mijenjamo i poboljšavamo mrežnih stranicu / aplikaciju jer želimo poboljšati korisničko iskustvo potencijalnih kupaca

II- Opći uvjeti upotrebe

Ovim se Općim uvjetima upotrebe, kao i našom Politikom privatnosti, uređuje upotreba usluga internetske rezervacije prijevoznih karata, a oni usto sačinjavaju temelj sporazuma između Nomaga i Korisnika. Nomago nastupa isključivo kao prodajni posrednik i smatra se da se ugovor o prijevozu između Korisnika i Prijevoznika zaključuje uspješnom provedbom plaćanja, nakon koje Nomago Korisniku šalje kartu i račun. Plaćanje karte smatra se potvrdom da Korisnik bezuvjetno prihvaća Opće uvjete prijevoza Poslovnog partnera. Nomago ne utječe na sadržaj Općih uvjeta prijevoza Poslovnog partnera.

III. Internetske usluge koje nudi Nomago

a) Registracija

Na mrežnim stranicama / u aplikaciji možete stvoriti račun za Nomago unosom svoje e-adrese i odabrane lozinke. S vašim ćemo osobnim podatcima i informacijama o rezervaciji postupati u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

Registriranim korisnicima mogu postati samo punoljetne osobe i fizičke osobe pune pravne sposobnosti. Korisnik mora potpuno i ispravno navesti sve nužne informacije i ažurirati ih prema potrebi. Registracija je neprenosiva.

Jednom kad se registrirate, vaš će račun ostati aktivan do daljnjega. I Korisnik i Nomago imaju pravo zatvoriti račun u bilo kojem trenutku dostavom obavijesti dva dana unaprijed. To se ne odnosi na pravo na zatvaranje računa bez prethodne obavijesti iz opravdana razloga.

b) Internetska kupnja putne karte

Na mrežnim stranicama / u aplikaciji Korisnik može kupiti kartu preko interneta. Smatra se da se kupnja karte zaključuje uspješnom provedbom plaćanja, nakon koje se na e-adresu Korisnika šalju karta i račun. Ako se elektroničko plaćanje ne provede, kupnja se briše.

Nakon što kupi kartu na mrežnim stranicama / u aplikaciji, Korisnik će e-poštom odmah primiti potvrdu koja sadržava datum naloga.

Nomago ne odgovara za propuste ili kašnjenja u ispunjavanju svojih obveza utvrđenih ovim ugovorom (tj. obveze obrade rezervacije i plaćanja usluge prijevoza) ako takvi propusti ili kašnjenja proiziđu iz okolnosti za koje se ne može razumno očekivati da budu pod njegovom kontrolom.

Ugovor o pružanju usluge prijevoza, koja se kupuje na mrežnim stranicama / u aplikaciji, u strogom je smislu dvostrani ugovor između Korisnika i prijevoznika navedenog na karti. Ugovor s prijevoznikom smatra se zaključenim nakon provedbe plaćanja karte. Sukladno s time, Nomago ne odgovara za pružanje usluge prijevoza.

c) Obveze Korisnika

Korisnik je obvezan ispisati kartu i račun ili ih spremiti na mobilnom uređaju ili u aplikaciji te ih ponijeti sa sobom. Nakon ukrcaja Korisnik je obvezan vozaču pokazati odgovarajuću kartu, a tu kartu i račun mora čuvati tijekom cijelog putovanja te ih predočiti kad se to od njega zatraži.

Kupljena je karta važeća u tiskanom i elektroničkom obliku (npr. na mobitelu ili u aplikaciji NomagoIntercity APP), no u svakom slučaju na njoj mora biti vidljiv QR kod kako bi ga vozač mogao skenirati.

Ako Korisnik prilikom internetske kupnje karte odabere neki od popusta (npr. popust za djecu ili neki drugi dostupan popust), prilikom ulaska u vozilo mora dokazati da spada u kategoriju obuhvaćenu popustom koji je odabrao. Ako Korisnik to ne može dokazati, obvezan je vozaču platiti punu cijenu karte ili se njegova karta smatra nevažećom i on gubi svako pravo na povrat novca kojim je platio kartu.

d) Usluga prijevoza

Uslugu prijevoza pruža prijevoznik koji je naveden na karti, a ako usluge prijevoza u sklopu te linije obavlja više prijevoznika koji međusobno surađuju, na karti će biti navedeni nazivi svih njih.

Prijevoznik Korisniku pruža usluge prijevoza, stoga odgovara za pružanje usluga u skladu s važećim zakonom. Kad sklopi ugovor s prijevoznikom (kupnjom karte), Korisnik stječe pravo na upotrebu usluga prijevoza koje pruža Prijevoznik u skladu s rezervacijom provedenom na mrežnim stranicama / u aplikaciji.  Nomago ne može jamčiti ispravno ispunjenje ugovora između Kupca i Prijevoznika. Na uslugu prijevoza primjenjuju se Opći uvjeti prijevoznika koji obavlja usluge prijevoza na liniji o kojoj je riječ.

Nomago ni u kojem slučaju ne odgovara za pružanje usluge prijevoza i ne odgovara za štetu ili gubitke koji nastanu zbog nepružanja ili neodgovarajućeg pružanja usluge prijevoza. Budući da igra ulogu internetske platforme koja posreduje u transakcijama između  prijevoznika i Korisnika, Nomago ne odgovara za rad prijevoznika, što uključuje, ali nije ograničeno na: pravovremeni polazak i dolazak vozila, ponašanje zaposlenika i predstavnika prijevoznika, stanje vozila, otkazivanje putovanja iz bilo kojeg razloga, gubitak ili oštećenja prtljage, promjenu korisnikova sjedala koju prijevoznik provede iz bilo kojeg razloga, pogrešne informacije prijevoznika o mjestu ukrcaja ili naknadne promjene mjesta ukrcaja uz slanje prethodne obavijesti Nomagu ili Korisniku ili bez takve obavijesti i nepružanje usluga zbog više sile.

e) Promjene koje uvede prijevoznik

Provedbom učestalog ažuriranja Nomago daje sve od sebe kako bi osigurao ispravnost redova vožnje dostupnih na internetu. Međutim, ne možemo jamčiti ispravnost pruženih informacija i ne odgovaramo za nju, a za sve radnje koje poduzmete na temelju informacija navedenih na mrežnim stranicama / u aplikaciji odgovarate vi sami. Ako imate bilo kakvih nedoumica o odabiru vremena polaska, zatražite savjet naše Korisničke podrške.

Karta koju Nomago izdaje Korisniku temelji se samo na informacijama o raspoloživosti sjedala koje pruža ili ažurira prijevoznik. Informacije o sadržajima, uslugama, linijama, cijenama karata, vrsti vozila, raspoloživosti sjedala i svim ostalim pojedinostima povezanima s uslugom prijevoza osigurava nadležni prijevoznik i Nomago na takve informacije koje osigurava aprijevoznik ne može nikako utjecati.

Kupujući kartu, Korisnik prihvaća mogućnost manjih izmjena voznog reda, npr. u slučaju kašnjenja zbog gužve u prometu ili drugih okolnosti koje ne proizlaze iz nemara prijevoznika. Ako dođe do kašnjenja u polasku ili ako je vozilo puno, prijevoznik Korisniku može osigurati mjesto u vozilu koji polazi nešto kasnije ako je taj polazak razumno udaljen od izvorno zakazanog vremena polaska. Moguće je kašnjenje u polasku, posebno u razdobljima kad je promet gust. U slučaju otkazivanja ili kašnjenja primjenjuju se Opći uvjeti prijevoznika navedeni na karti.

Kad kupi kartu za prijevoznu liniju koja uključuje prelazak preko jedne ili više granica, Korisnik je obvezan ponijeti važeću putnu ispravu i, ako je to potrebno, važeću putnu vizu.

f) Promjena rezervacije uz kupljenu kartu i povrat novca

Ovisno o Prijevozniku, postoje različiti načini promjene rezervacije.

Kupnju karata preko interneta možete otkazati ili za nju zatražiti povrat novca samo preko stranice za otkazivanje

https://intercity.nomago.eu/APP ili obraćanjem Korisničkoj podršci na e-adresu: intercity@nomago.eu. Pritom se primjenjuju uvjeti prijevoza nadležnog prijevoznika.

Prilikom promjene rezervacije uz kupljenu kartu ili otkazivanja karte dobiva se kod za popust. Iznos popusta koji se stječe unosom koda ovisi o rokovima za otkazivanje nadležnog prijevoznika.

g) Kod za popust

Kod za popust izdaje se u zamjenu za kupljenu kartu radi promjene rezervacije. Taj je tip bona povezan isključivo s korisničkim računom koji je upotrijebljen tijekom prve kupnje karte. Kod za popust može se upotrijebiti isključivo na mrežnim stranicama / u aplikaciji gdje je obavljena prva kupnja, i to za usluge prijevoza koje pruža isti Prijevoznik od kojeg je kupljena izvorna karta.

h) Plaćanje

Informacije o cijenama karata dostupne su na mrežnim stranicama / u aplikaciji.

Putne karte koje kupujete preko interneta možete platiti sljedećim karticama ili kanalima plaćanja:

  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
  • Discover

IV. Usluge trećih strana

Na našim mrežnim stranicama / u našoj aplikaciji nalaze se poveznice na mrežne stranice drugih pružatelja usluga kojima ne upravljamo i koje ne nadziremo te za njih nismo odgovorni. Ne odobravamo sadržaje tih drugih mrežnih stranica i nismo odgovorni za zakonitost ili funkcionalnost tih sadržaja. Stoga ne odgovaramo za gubitke i štetu koji mogu proizići iz upotrebe tih stranica. Preporučujemo vam da pozorno pročitate Opće uvjete drugih (povezanih) mrežnih stranica.

V. Kontaktne informacije / obavijesti

Pomozite nam unaprijediti uslugu. Vaše su povratne informacije, negativne ili pozitivne, uvijek dobrodošle, a to vrijedi i za sve prijedloge koji se odnose na to kako bismo mogli poboljšati svoju uslugu. Ostavite komentare, ocijenite našu uslugu ili nam se obratite s dodatnim pitanjima na adresu:

Nomago d.o.o.
Vošnjakova ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija

PDV: 52398790
intercity@nomago.eu

+3861 431 7777

VI. Izmjene naših Općih uvjeta upotrebe

Ponuda naših usluga u budućnosti će se neprestano širiti. Stoga zadržavamo pravo na prilagodbu i izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Ako niste suglasni s izmjenama Općih uvjeta ili s nekim od njihovih članaka, molimo vas da prestanete upotrebljavati naše usluge, i to najkasnije na dan kad relevantne izmjene stupe na snagu.

Nomago ove Opće uvjete može izmijeniti u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Ovi Opći uvjeti postaju važeći i stupaju na snagu 1. travnja 2021. godine, a Korisnicima su dostupni na adresi https://intercity.nomago.eu.

VII. Ograničenja

Svoje mrežne stranice / aplikaciju i njihove funkcije činimo dostupnima Korisnicima; ne postoji pravo na pružanje određenih funkcija. Imamo pravo promijeniti sadržaj i funkcije u bilo kojem trenutku (na primjer, zakrpama, ažuriranjima ili izmjenama). Ne jamčimo da će naše mrežne stranice / aplikacija biti trajno dostupne. Točnije, tehničke poteškoće na koje ne možemo utjecati mogu dovesti do prekida u radu. Održavanje mrežnih stranica / aplikacije može utjecati na njihovu dostupnost pa će se, kad to bude moguće, provoditi tako da se u što većoj mjeri spriječe prekidi. Vlasnička prava i sva ostala prava povezana s mrežnim stranicama / aplikacijom pripadaju Nomagu.

VIII. Zaštita podataka

Našom Politikom privatnosti uređen je način na koji postupamo s vašim podatcima kad upotrebljavate našu uslugu. Upotrebljavajući naše mrežne stranice / aplikaciju, pristajete na upotrebu vaših informacija u skladu s našom Politikom privatnosti.

Nomago se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Korisnika, stoga prikupljamo samo osnovne informacije o Korisnicima/korisnicima koje su nam nužne da bismo ispunili svoje obveze. Nomago se usto obvezuje obavijestiti svoje Korisnike o načinu na koji se prikupljeni podatci upotrebljavaju i omogućiti Korisnicima da odaberu kako će se upotrebljavati njihovi podatci što podrazumijeva i odluku o tome žele li da se njihovo ime ukloni s popisa koji se upotrebljavaju za marketinške kampanje. Sve informacije koje nam pruže korisnici smatrat ćemo strogo povjerljivima i učinit ćemo ih dostupnima samo onim zaposlenicima kojima su takve informacije potrebne za obavljanje radnih zadataka. Svi su Nomagovi zaposlenici i poslovni partneri odgovorni za poštovanje načela spomenute Politike.

IX. Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaj ovih mrežnih stranica javnosti je dostupan samo radi informiranja. Nomago poduzima sve razumne korake kako bi osigurao integritet i točnost aktualnih informacija. Nomago zadržava pravo na izmjenu sadržaja i funkcija ovih mrežnih stranica u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Nomago ne odgovara za netočne informacije, propuste ili neobjavljivanje sadržaja na ovim mrežnim stranicama. Do takvih pogrešaka može doći zbog, ali one nisu svodive na ljudske pogreške u unosu podataka, tisku, oblikovanju ili skeniranju. Nadalje, Nomago ni pod kojim okolnostima ne odgovara za štetu, gubitke ili troškove koji mogu proizići iz informacija i sadržaja uvrštenih na ove mrežne stranice. Nomago ne odgovara za sadržaj drugih mrežnih stranica koje su povezane s mrežnim stranicama https://intercity.nomago.eu/, a koje su odgovorne za gubitak podataka ili prihoda. Nadalje, Nomago ne preuzima odgovornost za privremenu nedostupnost mrežnih stranica prouzročenu tehničkim poteškoćama na koje Nomago ne može utjecati.

X. Mjerodavno pravo, nadležnost i rješavanje sporova

Ovi Opći uvjeti i usluge koje pružamo kao platforma za rezervacije uređeni su i tumače se u skladu sa slovenskim pravom, osim ako je drukčije predviđeno obvezujućim pravilima. .Svi sporovi koji proiziđu iz ovih Općih uvjeta i naših usluga podnose se isključivo nadležnim slovenskim sudovima.

Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta postane nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća, i dalje ste obvezani svim ostalim odredbama ovih Općih uvjeta. U takvu se slučaju nevažeća odredba nastavlja primjenjivati u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, a vi dajete suglasnost da ćete prihvatiti učinak sličan onomu koji je imala nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća odredba s obzirom na sadržaj i svrhu ovih Općih uvjeta.