Language
Rezerviraj svoje karte preko mobilne aplikacije
Aplikacija Nomago InterCity
Nova direktna linija, dva puta dnevno, svaki dan u tjednu

Zagreb - Maribor - Graz - Beč i Beč - Graz - Maribor - Zagreb

Kupi sada
Nova direktna linija, dva puta dnevno, 3 dana u tjednu

Zagreb - Budimpešta i Budimpešta - Zagreb

Kupi sada
Nova linija, 2 dana u tjednu

Niš - Beograd - Zagreb - Maribor - Graz - Beč i Beč - Graz - Maribor - Zagreb - Beograd - Niš

Kupi sada
Nova direktna linija, jednom dnevno, sve dane u tjednu

Pula - Trst i Trst - Pula

Kupi sada

Prednosti

Sigurnost na prvom mjestu

Profesionalni vozači i nova vozila osiguravaju sigurnost svih putnika.

Istraži više

Električne utičnice

Napunite svoje uređaje i stignite na odredište spremni na sve.

Istraži više

Najbolja dostupna sjedala

Odaberite najudobnije sjedalo – u našim razredima Economy, Premium ili Family&friends.

Istraži više

Wi-FI u vozilu

Provedite svoje vrijeme na putu u razgovoru s obitelji ili poslu.

Istraži više

Otkrijte svoje sljedeće odredište